Time-Zone GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 
  ตัวอย่างพิมพ์

รวม พระราชบัญญัติ ( พรบ )
เจ้าของ ข้อความ
โพสต์โพสต์แล้ว: 03 มี.ค. 2011, 23:00 
ออฟไลน์
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ก.ย. 2009, 23:33
โพสต์: 1143
ที่อยู่: ประเทศไทย
รวม พระราชบัญญัติ ( พรบ )
พรบ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2530)
พรบ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2533)
พรบ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550
พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2542)
พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529
พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551
พรบ. จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2501)
พรบ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534
พรบ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
พรบ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2539)
พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2550
พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2550
พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553
พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2550
พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2550
พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2550
พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
พรบ. จัดตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. 2532
พรบ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
พรบ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550
พรบ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ. 2539
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
พรบ. จัดตั้งศาลประจำจังหวัดที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2547
พรบ. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553
พรบ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
พรบ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
พรบ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
พรบ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
พรบ. จัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พรบ. จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2535)
พรบ. จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
พรบ. จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2484)
พรบ. จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2479
พรบ. จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
พรบ. จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2535)
พรบ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2536)
พรบ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
พรบ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)
พรบ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
พรบ. จัดวางการรถไฟแลทางหลวง พ.ศ. 2464
พรบ. จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พรบ. จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
พรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2537)
พรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
พรบ. จำกัดสิทธิคนไทยผู้กระทำการอันเป็นภัยแก่ชาติ พ.ศ. 2484
พรบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 (ยกเลิก)
พรบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551


เข้าไปหาอ่านได้ที่ http://www.thailaws.com/body_thaiacts_a05.htm

_________________
รูปภาพ


รายละเอียดโพสต์ เตือนผู้ใช้งาน
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว  
 

Re: รวม พระราชบัญญัติ ( พรบ )
โพสต์โพสต์แล้ว: 09 มี.ค. 2011, 00:41 
ออฟไลน์
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มิ.ย. 2010, 13:43
โพสต์: 1041
:-D :-D :-D

_________________
คนบางคนมีชีวิตอยู่อย่างคน
คนบางคนมีชีวิตอยู่คล้ายคน
คนบางคนมีชีวิตอยู่โดยไม่รู้ว่า ตนเป็นคน
คุณค่าของความเป็นคนมิได้ขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไร หรือ ทำอะไร
แต่ขึ้นอยู่กับว่า เขาเป็นคนอย่างไร
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
ค่าของคนอยู่ที่การกระทำ แต่ทุกวันนี้เป็นว่า
ค่าของคนอยู่ที่ คนของใคร ?


รายละเอียดโพสต์ เตือนผู้ใช้งาน
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว  
 

Re: รวม พระราชบัญญัติ ( พรบ )
โพสต์โพสต์แล้ว: 31 ก.ค. 2011, 22:30 
ออฟไลน์
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ธ.ค. 2010, 00:41
โพสต์: 686
ที่อยู่: ATICHAI@Live.COM
:-D :-D :-D

_________________
โลกนั้นสมดุลดีอยู่แล้วแต่มนุษย์นั่นแหละ ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างต้องแลกกันอย่างเท่าเทียม
รูปภาพ


รายละเอียดโพสต์ เตือนผู้ใช้งาน
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว  
 

แสดงโพสจาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 3 โพสต์ ] 

Time-Zone GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


เครื่องมือผู้ดูแลบอร์ด:
ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้

ไปที่:  
cron